Menu Luk

Hjælp til retssager

Lovsamling

Det hænder, at børn og unge kommer ind i en bane, som kan være svær for dem selv at finde ud af igen. Det kan være, at et meget ungt menneske er på vej ind i en kriminel løbebane, fordi det måske er blevet presset ud i den af en gruppe. Der kan være tale om vold, indbrud, handel med euforiserende stoffer eller måske bedrageri. Det kan man aldrig vide. De unge, som er på vej ind i sådan en bane, skal hurtigst muligt ud af den. Det er vi vist alle enige i. Men hvad gør samfundet for at forhindre, at børn og unge bliver kriminelle?

Hvad gør andre lande?

I nogle lande bliver de unge, som er mistænkt – måske endda dømt – for kriminelle handlinger placeret på særlige institutioner, hvor man så forsøger at holde den unge væk fra kriminaliteten. Det kan være, at der bliver tilbudt undervisning i et håndværk, eller at den unge simpelthen bliver tvunget ind i et undervisningsforløb, som det egentlig ikke er egnet til at følge. Men der er ikke andre muligheder. I Danmark har vi en institution, som kaldes for ’ungdomskriminalitetsnævnet’. Det er en uafhængig instans*, som forsøger, at: 1: Afdække, hvilken kriminalitet et ungt menneske har deltaget i – og i hvilket omfang. 2: Udstikke rammer for den unges fremtid. Skal der straffes for den begåede kriminalitet, og hvordan skal det unge menneske straffes. Er den unge, måske allerede dømt, og har det allerede afsonet en straf?

Få en god advokat med!

Det kan være svært at bedømme. Uanset hvad er det dog afgørende, at den unges familie får hjælp til retssager af en god advokat. I Danmark har vi dog en tro på, at vi skal behandle alle ordentligt, så sker der ofte det, at når et barn eller et ungt menneske bliver indkaldt til møde i ungdomskriminalitetsnævnet, så skal det også have mulighed for at tale sin sag. De argumenter, som bliver fremført, bliver naturligvis taget med ind i overvejelserne omkring en eventuel fremtidig straf.

Er du – og dit barn – blevet indkaldt til et møde i ungdomskriminalitetsnævnet, så har I ret til at blive bistået af en beskikket advokat. Han vil altid kunne hjælpe jer i jeres sag og vil naturligvis gøre sit bedste for, at en eventuel straf bliver mildest mulig. Forbrydelser er forbrydelser, og de skal straffes. Men når det handler om børn og unge, så vil straffen ikke bare blive betragtet som en straf, der skal afsones. Forhold, som kan medvirke til, at den unge forbryder ikke fremover vil begå lignende eller andre forbrydelser, vil spille ind på, hvilken straf der skal afsones.

Selv helt unge

Naturligvis er det ikke sjovt at få en straf som 13-årig. Men det er desværre heller ikke usædvanligt. En 13-årig kan dog nå – og lære – at den kriminelle løbebane ikke er god. Det er det, ungdomskriminalitetsnævnet, forsøger at arbejde for.

*:Ungdomskriminalitetsnævnet er en uafhængig instans, men hører under rigspolitiet. Foruden en repræsentant fra kommunen (Oftest socialforvaltningen) består ungdomskriminalitetsnævnet af en repræsentant fra politiet (som er den instans, der sigter den unge) og en dommer (som skal udmåle straffen efter samtale med alle parter.)
Er du indkaldt til møde i ungdomskriminalitetsnævnet, har du mødepligt.

Andet læseværdigt